Domov - Aktuality


Rokovanie s ministrom poľnohospodárstva SR

29.10.2013

Zástupcovia pestovateľov cukrovej repy a cukrovarov na dnešnom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom ocenili snahy ministerstva pri jednaniach v Bruseli o novej podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky

Zástupcovia pestovateľov cukrovej repy a cukrovarov na dnešnom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom ocenili snahy ministerstva pri jednaniach v Bruseli o novej podobe SPP, keď SR ako jedna z mála krajín do poslednej chvíle držala líniu zachovania kvót na výrobu cukru do konca hospodárskeho roku 2019/2020. Zhodli sa tiež na tom, že všetko závisí od novej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. „My vám chceme dať istotu do roku 2020. Podnikateľské zámery sa nerodia podľa dlhodobých plánov, ale podľa aktuálnych možností. Chceme, aby tá jednotková hodnota, ktorú vám teraz dávame, platila aj o 5 rokov,“ povedal minister Ľ. Jahnátek. Celkovo sektor súvisiaci s výrobou cukru, teda pestovatelia cukrovej repy, či cukrovary, u nás zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Hoci na Slovensku fungujú už len 2 cukrovary, oba patria k našim najväčším potravinárskym podnikom. Pestovatelia informovali, že výmera pestovateľskej plochy cukrovej repy dosiahla v roku 2013 viac ako 20 000 ha. Návrh na podporu pestovania cukrovej repy je možné v najbližších týždňoch prostredníctvom SPPK pripomienkovať tak, aby v polovici decembra 2013 bolo možné dospieť ku konečnej dohode. Na stretnutí sa viackrát zdôraznilo, že systémová podpora cukrovej repy je pre sektor životne dôležitá.


Vedeli ste že...?

Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie článku >


Naši partneri