Domov - Aktuality


Prebieha repná kampaň

06.09.2014

Od 6. septembra sa v Trenčianskej Teplej a Seredi opäť rozbehla repná kampaň. I napriek tohoročnému vysokému úhrnu zrážok očakávajú v oboch cukrovaroch dobré výsledky. Úroda cukrovej repy je cca o 15% vyššiu ako bola minulý rok.

Cukor je jednou z mála komodít, v produkcii ktorých je Slovensko stále sebestačné. Je to dôležité tak z hospodárskeho ako i sociálneho hľadiska. Vysvetľuje Radovan Roba, výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku: „Slovenský cukor vyniká výnimočnou kvalitou, keďže sa získava tradičným spôsobom - extrakciou prirodzene prítomného cukru z regionálne pestovanej cukrovej repy. Naša repa sa pestuje trvalo udržateľným spôsobom a poľnohospodári sa starajú kvalitu tejto plodiny. Často sa zvykne mylne uvádzať termín výroba cukru. V skutočnosti je presnejšie vyjadrenie ťažba cukru. Pretože tak sa skutočne cukor (čistá sacharóza) získava. Cukrová repa v sebe cukor obsahuje prirodzene. V spracovateľskom závode sa neurobí nič iné, ako to, že sa tento cukor očistí od organického zvyšku repy. Dôležité je tiež uvedomiť si, že celá cukorná vertikála na Slovensku poskytuje prácu okolo 3 000 ľuďom, preto je jej zachovanie nevyhnutné.“ Ako Radovan Roba dodáva, pri kampani prácu nájde aj veľa sezónnych pracovníkov.

Repe sa darilo

V tomto hospodárskom roku spracujú cukrovary repu z 21 800 hektárov pôdy v celkovom množstve 1 480 tis. ton a plánujú z nej vyťažiť 200 tis. ton cukru. Množstvo získaného cukru je priamo úmerné kvalite vypestovanej plodiny. Aby bola čo najvyššia, musia byť dodržané určité podmienky. Základom je vybrať z ponuky najvhodnejší osivový materiál a pripraviť pôdu pod cukrovú repu. Porasty je následne potrebné počas celého vegetačného obdobia chrániť pred burinou a tiež pred škodcami. Výsledná kvalita závisí aj od klimatických podmienok ako je celkový úhrn vodných zrážok, množstvo slnečného svitu a podobne. Začiatok tohoročnej repnej kampane bol práve kvôli vyšším dažďovým zrážkam mierne skomplikovaný. Situácia sa však už stabilizovala a kampaň pokračuje plynule.

Priebeh kampane

Cukrovarnícka kampaň si vyžaduje celkovú zmenu organizácie a riadenia výroby. V mimo kampaňovom období je cukrovar sústredený predovšetkým na investičné akcie,  opravy a údržbu cukrovaru, baliarenskú činnosť, obslužné a servisné činnosti. V kampani sa však všetko musí prispôsobiť čo najrýchlejšiemu spracovaniu cukrovej repy. V prvom rade je potrebné na maximum využiť nominálnu spracovateľskú kapacitu tak, aby spracovanie cukrovej repy trvalo iba nevyhnutný čas. Tohoročná spracovateľská kapacita cukrovarov je 10 600 ton za 24 hodín. Pri spracovaní 1 480 tis. ton cukrovej repy by dĺžka kampane mala trvať  cca 140 dní. Cukrovarnícka kampaň sa začala 6. septembra a jej koniec môžeme očakávať v priebehu januára 2015. Cukrová repa je biologický živý materiál a poškodzuje ju dlhé skladovanie, ale aj teplotné výkyvy. Nevyhnutné je preto zosúladiť zber, skladovanie a dopravu cukrovej repy na spracovanie  tak, aby zostávala čo najdlhšie v zemi. Jej spracovanie je energetický náročný a nepretržitý proces. Z uvedeného dôvodu majú cukrovary k dispozícii vlastnú tepelno-energetickú centrálu. Vďaka tomu si vo vlastnej réžii vyrábajú potrebnú paru a elektrickú energiu. Od prvého do posledného dňa kampane je cukrovar v neustálej prevádzke. Tomuto technologickému režimu sa musí prispôsobiť celá organizácia. Dočasne sa preto pracuje v režime trojsmennej prevádzky.

 

Repná kampaň 2014 v číslach

Rozloha pestovateľskej pôdy

21 800 ha

Množstvo úrody

1 480 tis. ton repy

Očakávaná výťažnosť cukru

200 tis. ton cukru

Tohoročná spracovateľská kapacita cukrovarov

je 10 600 ton za 24 hodín

Začiatok – plánované ukončenie kampane

6. september 2014 – január 20145

Očakávaná nadkvótová výroba

Cukrovar Sereď prekročí výrobnú kvótu o cca 45000 ton cukru. Cukrovar Trenčianska Teplá o cca 40 000 ton cukru.

 


Vedeli ste že...?

Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie článku >


Naši partneri