Domov - Aktuality


Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 sa prehupla do svojej druhej polovice

05.09.2016

Vhodná kombinácia počasia, tepla, slnka a zrážok bola základným predpokladom, aby naši poľnohospodári mohli vypestovať dostatočné množstvo cukrovej repy - základnej suroviny na výrobu cukru. Množstvom cukru sa tak cukrovarnícka sezóna 2016/2017 zaradí medzi najlepšie sezóny.

Podľa informácií zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska, ktorý je našim partnerom, bola k 21. novembru z celkovej plochy 21 520 ha pozbieraná repa z dvoch tretín a v súčasnosti je spracovaných približne 50 % odhadovanej produkcie. Priemerná úroda sa pohybuje na úrovni 74 ton na hektár pri 16,34 % priemernej cukornatosti.

V minulom roku sme na Slovensku vyprodukovali  175 tisíc ton cukru. Údaje z tohtoročnej kampane naznačujú, že celková produkcia by mohla byť okolo 215 - 220 tisíc ton cukru.

Podmienky počas cukrovarníckej kampane sú momentálne priaznivé. Cukrovary nehlásia žiadne výpadky v dodávke tejto plodiny. Kampaň sa začala 8. septembra 2016 a mala by trvať do polovice februára 2017.

Od ukončenia reštrukturalizácie v roku 2009 spracovávajú cukrovú repu na Slovensku dva cukrovary – Považský cukor, a.s. v Trenčianskej Teplej a Slovenské cukrovary, s.r.o. v Seredi. Oba podniky sú počas cukrovarníckej kampane schopné vyprodukovať približne 200 tisíc ton cukru.

Cukrovarnícka kampaň v hospodárskom roku 2016/2017 je poslednou kampaňou, počas ktorej platia výrobné kvóty na cukor a minimálna cena cukrovej repy. Slovenská republika má v súčasnosti kvótu na úrovni 112 319,5 t cukru. Produkciu cukru nad túto kvótu musíme spracovať v chemickom priemysle alebo vyviezť na trhy mimo krajín EÚ, čím sa takýto cukor stáva finančne menej hodnotným. Trhový poriadok s cukrom sa v celej EÚ prestane uplatňovať od 1. októbra 2017, čo znamená koniec kvót a liberalizáciu trhu. Každý podnik potom vyrobí toľko cukru, koľko bude schopný uplatniť na trhu.  Uvoľnenie regulačných obmedzení zvýši nároky na konkurencieschopnosť každého jedného výrobcu a krajiny ako takej.

Cukrovarnícka kampaň 2016/2017 v číslach

Rozloha pestovateľskej pôdy

21 520 ha

Množstvo úrody

1 590 tis. ton repy

Očakávaná produkcia cukru

215 -220 tis. ton cukru

Spracovateľská kapacita cukrovarov

10 600 ton za 24 hodín

Začiatok – plánované ukončenie kampane

8. september 2016 – február 2017

Očakávaná nadkvótová výroba

100 – 110 tis.ton cukru

 


Vedeli ste že...?

Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie článku >


Naši partneri