Domov - Čo je SCS


Čo je SCS

Základná charakteristika

Slovenský cukrovarnícky spolok (ďalej len "SCS") je nepolitické, nezávislé, dobrovoľné, záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich sa spracovaním cukrovej repy a výrobou cukru, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.
SCS pôsobí na celom území Slovenskej republiky a snaží sa presadzovať záujmy svojich členov aj v zahraničí.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti SCS sú:

 • prezentácia problémov slovenského trhu s cukrom štátnym, samosprávnym a iným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky, záujmovým a profesijným združeniam a verejnosti,
 • napomáhať pri zabezpečovaní spotreby cukru v Slovenskej republike z domácich zdrojov,
 • jednotné a efektívne presadzovania práv a oprávnených záujmov členov SCS v Slovenskej republike i v zahraničí.
 • podpora domácich producentov cukru,
 • podpora vzdelávania a výskumu v oblasti cukrovarníctva, potravinárstva a poľnohospodárstva, spolupráca s organizáciami vysokého, stredného a odborného školstva súvisiaceho s cukrovarníctvom ako výrobným odvetvím,
 • osveta, konzultačná a publikačná činnosť (zborníky, príručky, stanoviská, kalendáre a pod.),
 • združovanie odborníkov a podporovateľov v oblasti cukrovarníctva,
 • mediálna a internetová propagácia Spolku, členov Spolku a ich záujmov,
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči orgánom verejnej správy a iným právnickým a fyzickým osobám,
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska a podobným organizáciám, najmä pri stanovovaní všeobecných dohôd, zmluvných podmienok a pod.,
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči zahraničným verejným alebo súkromným subjektom, vrátane spolupráce s obdobnými organizáciami s medzinárodnou pôsobnosťou.

Predseda SCS - Ing. Michal Abelovič, MSc.
Podpredseda SCS - Ing. Dušan Janíček
Výkonný riaditeľ - Ing. Radovan Roba

Členovia

 


Vedeli ste že...?

Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie článku >


Naši partneri