Domov - O cukre


O cukre


Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie >

Pojem cukor a cukry sú často mylne zamieňané. Výsledkom môže byť nesprávne pochopenie nutričného obsahu výrobku, čím sa zároveň znemožňuje aj správne posúdenie vplyvu na ľudský organizmus. pokračovanie >

Chuť na sladké nikomu z nás nie je cudzia. A nie je to náhoda. pokračovanie >

Každý z nás si z času na čas rád dopraje lyžičku cukru do kávy, kúsok pocukrovaného koláča, alebo neodolá lákavému dezertu. Existujú však aj oblasti života, kedy cukor naše dni nielen osladí, ale nám aj urobí službu. pokračovanie >

Spotreba cukru v minulom roku na Slovensku mierne stúpla, celkový trend konzumácie má však ustálený charakter a pohybuje sa na úrovni odporúčanej spotreby. pokračovanie >

Hnedý, alebo biely? Repný, alebo trstinový? Existuje veľa druhov cukru, ktoré sa môžu líšiť nielen pôvodom a cenou, ale i spôsobom použitia. pokračovanie >

O cukre koluje veľa mýtov. Nielenže sú mnohé z nich nepravdivé, navyše je aj náročné odlíšiť objektívne tvrdenia od zavádzajúcich. Zorientovať sa v mori informácií často pomôže vlastný úsudok, ale i uvedomenie si niekoľkých základných faktov, ktoré s cukrom, sladením a životným štýlom celkovo úzko súvisia. pokračovanie >

Dnes bežné sladidlo, v minulosti komodita porovnateľná so vzácnym korením. V roku 2014 uplynie 212 rokov, odkedy človek odhalil tajomstvo profesionálnej výroby repného cukru a svetlo sveta uzrel prvý repný cukrovar. Cesty cukru boli však nevyspytateľné a často i prekvapivé. pokračovanie >

História Slovenského cukrovarníckeho spolku sa píše od roku 1990. Spolok vznikol ako reakcia na vývoj trhu s cukrom po roku 1989, ktorý bol ovplyvňovaný mnohými faktormi. V tom čase došlo k výrazným zmenám v politickom systéme, systéme riadenia štátu, ako aj v podnikateľskom prostredí. Tieto zmeny si následne vyžadovali aj vznik inštitúcie schopnej podporovať a hájiť záujmy producentov cukru u nás. pokračovanie >

Vedeli ste že...?

Vianočné a novoročné sviatky sú časom obdarovávania, hodovania a zaslúženého odpočinku. pokračovanie článku >


Naši partneri